Vinterfugle–en anmeldelse

vinterfugle 1Vinterfugle. Af Lars Jonsson. Lindhardt og Ringhof, Kbh., 2016. 343 sider. ISBN nr: 9788711543979. Pris: Kr. 299,95

Lars Jonsson kender vi bedst fra ”Fugle i Europa med Nordafrika og Mellemøsten”, som var FIELDGUIDEN i 90´erne, inden ”Fugle i felten” kom på banen. Mange har sikkert også set hans udstilling – Mellem himmel og jord – på Vendsyssel Museum i 2009. Også flere flotte kunstbøger om fugle og natur har han udgivet. Lars Jonsson er med andre ord både fuglekender og fuglemaler, og dette kommer til udtryk i bogen ”Vinterfugle”.

 

 

vinterfugle 2Lars Jonsson bor på Gotland, og de 59 fuglearter han portrætterer i tekst og tegninger er i de fleste tilfælde inspireret af fuglelivet omkring hans atelier. I en blanding af personlige iagttagelser og kulturhistorie beskriver han de enkelte arter, krydret med overvejelser om at male og tegne fuglene. Forfatteren gør meget ud at beskrive dragtdetaljer. Naturligt nok – med tanke på hans arbejde med de fieldguides han har udgivet.

De arter som beskrives er de samme som vi kan forvente at se i danske haver m.m., dog med nogle få undtagelser (lapmejse, lavskrige…).

 

 

vinterfugle 3Bogen er blevet en bestseller i Sverige, og det forstår jeg godt. Uanset niveau tror jeg alle vil få ny viden om mange af de beskrevne arter.

Et oplagt julegaveønske for nordjyske ornitologer!

Ulf Klemmetsby, oktober 2016

En tur til Danmarks sydligste fuglelokalitet.

SEM_LollandFalster_Fuglekonge.jpg

Det er blevet efterår. Så er der jo ingen garanti for, at vejret altid er godt, når vi nordjyske Gråmejser tager på tur i landskabet for at se på fugle. Sjovt nok forventede dette hold, på nær mig altså, at vi fik en tur i strålende sol. De sagde, at jeg havde givet dem den forventning, selv Poul Erik mente jeg havde stillet i udsigt, at vejret ville være godt, når vi tog afsted. Lad det være erkendt med det … Læs videre

Birding Varanger–en anmeldelse

Birding_Varanger_1.jpg

Det er ikke ofte, man ser arkitektur og ornitologi gå hånd i hånd. I Danmark oplever vi det i nogen grad ved udformningen af de fugletårne og andre faciliteter, som er rejst på lokaliteter ejet af Aage V. Jensens Fonde. Men i forordet til bogen ”Birding Varanger” beskrives et engagement, der stikker dybere. To arkitekter, Tormod Amundsen og Elin Taranger, mødtes på arkitektskolen i Bergen. Efter et par år på skolen følte de begge en stadigt stærkere trang til at … Læs videre

Horisontlinjer–en anmeldelse

horisont1.jpg

”Horisontlinjer. Fugle og Vadehav”. Af Marco Brodde. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 2015. 108 sider. Pris: Kr. 248,-     Marco Brodde er kunstner, ornitolog og naturvejleder på Fanø, hvor han også er bosat. Gennem mange år har Marco Brodde bidraget til de årlige bogudgivelser fra gruppen Danske kunstnere for natur og miljø.     Horisontlinjer skildrer i tekst og cirka 130 akvareller, skitser og koldnålsraderinger fugle og natur på Fanø. Marco Brodde viser årstidernes skiften i denne del af Vadehavet, … Læs videre

Juelstrup Sø – en nordjysk fuglelokalitet under etablering

Juelstrup_soe_aftenstemning.jpg

I efteråret 2010 blev arbejdet med at genskabe endnu en ny sø i det nordjyske afsluttet. Der er tale om Julestrup Sø, der er beliggende vest for Støvring ved motorvej E45. Ligesom den oprindelige sø er den genskabte sø en grundvandsdannet sø, hvor vandstanden er afhængig af nedbørsmængden og den aktuelle højde på grundvandet. Der har i søen første leveår være problemer med at holde vandet inde i søen, så planen om en sø, der skulle blive på 53 ha, … Læs videre

Gerå enge og strand–en introduktion til fugle i området

krumnbbet-ryle-september-16.jpg

Adgang: Området blev fredet som Gerå-Aså Vildtreservat i 1993 og var inden fredningen udsat for et stort jagttryk, men fredningen har bevirket fred for fuglene. Desuden har vandmiljøplaner givet en renere vade, så ålegræs og andre vandplanter er i klar fremgang, ligesom rejer, fladfisk, krabber, muslinger synes i fremgang. Det ses blandt andet lige syd for Aså, hvor der virkelig er kommet liv i vandet. Adgang til området sker bedst ad Strandgaardsvej i Gerå. Man kører til enden af denne, … Læs videre

En sommerdag i mosen – en Gråmejsetur

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_3.jpg

Næsten hver gang i år, når vi har afholdt en Gråmejsetur, har vejret været ……? Godt, selvfølgelig! Vi kan bare det der med vejret. 18 deltagere var mødt op til en Gråmejsetur i Lille Vildmose torsdag den 15. september. I strålende sol kørte vi ud i området for at søge oplevelserne. Første stop var på Ny Høstemarksvej. Langt ude i området lå en lille gruppe krondyr og hvilede sig. Der var måske næsten 1000 meter ud til dem. Alligevel så … Læs videre

Det sker netop nu – efterårstræk og stæreovernatning

Stre_1_ASH.jpg

Lige for tiden er der masser af fugle at se på rundt om i landskabet. Ænder, gæs og vadefugle ankommer i store antal fra ynglelokaliteterne nord for Danmark og kan ses ved en række af de gode raste- og træklokaliteter i landsdelen. Eksempelvis Skagen, Vejlerne, Ulvedybet, Gerå Strandenge og Nordmandshage. Det kan anbefales at følge med i dofbasen.dk for at se daglige indtastninger. Jeg bor tæt på Halkær sø, hvor der for tiden er muligt at følge en anden fugleoplevelse, … Læs videre

Hallands Fågelatlas–en anmeldelse

halland1.jpg

Hallands fågelatlas af Anders Wirdheim, 400 sider, Hallands ornitologiska föreninger 2014, ISBN-978-91-981557-1-6. Pris ?. I disse år, hvor vi er i gang med det tredje danske atlasprojekt, er det ekstra spændende at se de atlasrapporter, der er udarbejdet i andre lande. Hallands fågelatlas dækker feltundersøgelserne gennemført i perioden 2005 – 2009, og der foretages ligeledes sammenligning til det første atlas i perioden1973 – 1984. Sammenlignet med det igangværende danske atlasprojekt er det hallandske lidt anderledes. Bl.a. er ynglefuglekriterierne lidt forskellige … Læs videre

Sensommertanker/oplevelser

gul_vipstjert_SEM.jpg

Det er blevet efterår, i al fald ifølge kalenderen. Men selv om vi er startet september med nogle meget sommerlige dage, så er det alligevel tydeligt i naturen, at sommeren er forbi. Bortset fra nogle få arter af fugle er de fleste ovre denne ynglesæson, og trækket er i gang sydpå til forskellige vinterkvarterer. For mange fugle er det en lang og farefuld rejse. Tilbageblik over denne sæson Set fra, ikke fuglenes, men mit perspektiv med udgangspunkt i atlasprojektet, har … Læs videre

Nordjysk ynglefund af Biæder

bi2.jpg

Af Hans Christophersen I forbindelse med klimaforandringer har snakken flere gange gået på, hvilke fuglearter man måske kunne forvente ville indvandre til landet pga et mildere klima. En af disse er Biæder. Den ynglede senest i Nordjylland i 2008 nær Brovst (Flensted Jensen og Stubgaard 2009). Inden for de seneste 20 år har den endvidere ynglet ved Røsnæs på Sjælland i årene 1998-2001 og senest nær Rødekro i Sønderjylland siden 2011 (Nyegaard m.fl. 2014). I Nordjylland iagttages arten årligt, men … Læs videre

Birds of Western Ecuador

Bwe_2.jpg

Af Nick Athanas og Paul J Greenfield. Princeton University Press. Juni 2016. 448 Sider, 1500 farvefotos, 946 oversigtskort. ISBN: 9780691157801. Pris ca. £35. En fuglebog bestående kun af fotos, det duer da ikke! Jo, det gør det da i høj grad. ”Birds of Western Ecuador” indeholder ca. 1500 fotos af høj klasse. Bogen er ikke kun en udstilling af teknisk gode fotos, den er også en sand felthåndbog. Rent geografisk dækker bogen de 946 arter der lever vest for Andes … Læs videre