En sommerdag i mosen – en Gråmejsetur

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_2Næsten hver gang i år, når vi har afholdt en Gråmejsetur, har vejret været ……?
Godt, selvfølgelig! Vi kan bare det der med vejret.

18 deltagere var mødt op til en Gråmejsetur i Lille Vildmose torsdag den 15. september. I strålende sol kørte vi ud i området for at søge oplevelserne. Første stop var på Ny Høstemarksvej. Langt ude i området lå en lille gruppe krondyr og hvilede sig. Der var måske næsten 1000 meter ud til dem. Alligevel så det ud som om, de havde fået færten af os, for der blev efterhånden lidt uro i flokken, og de rejste sig og gik væk fra os.

Vi fortsatte derefter mod Brandvagttårnet. Fra toppen af det kunne der ses en del fugle i landskabet, f.eks. de lokale Sangsvaner, Bekkasiner, Grågæs, Rørhøge, Traner med flere. En lyd fra rørskoven mindede om en Vandrikse, men den lød ikke helt rigtigt. Jeg gik mod stedet for at komme tættere på. Stod længe og ventede på at den skulle sige noget, og lige, som alle fra tårnet kom ned til bilerne, og jeg måtte begive mig tilbage til P-pladsen, kom den let genkendelige lyd igen. Vandrikse!

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_3

Til holdet i tårnet var der indløbet en melding om, at der stod temmelig mange Traner ved Birkesøvej, så vi kørte tilbage til området for at se flokken. Men der var ingen Traner at se, da vi kom dertil. I stedet gik vi til kaffepause ved Lillesø. Her var der blot nogle Lille Lappedykkere, så vi brugte lidt tid på at kigge lidt på guldsmedene. De var primært af arten Hedelibel, som er en typisk efterårsart.

Efter kaffepausen gik turen op til Hegnsvej, hvor var der store flokke af Hjejler, Viber, Stære, Grågæs og en del andefugle. Imellem det hele gik der Brushøns og Dobbeltbekkasiner. Derefter gik turen ned af Grønvej, hvor bl.a. Knarand og Pibeand opholdt sig. Tscherning blev så optaget af at fortælle om andearternes kendetegn, når de er i eklipsedragt, så vi var flere, for hvem de uåbnede madpakker fyldte mere i bevidstheden end fuglene i landskabet. En venlig ment opfordring til at komme videre satte dog skub i at fortsætte. Madpakkerne havde vi valgt at indtage i fugletårnet ved Tofte Sø. På vej dertil ”forstyrrede” en Rød Glente dog køreturen. Den fløj så lavt, at den måtte betragtes en kort stund inden vi fortsatte til mod søen.

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_4_roed_glenteVed Toftesøtårnet holdt vi øje med området, mens der blev spist. Det er den stille tid på året, hvad angår fugle i søen, og Havørnene viste sig ikke. Derimod blev der til sidst opdaget en Kongeørn og en Kronhjort, der fouragerede ved søens sydbred. Klokken var på vej mod 15, så vi sluttede turen her. Det gode vejr hele dagen var en perfekt ramme, for at kunne nyde de oplevelser vi fik i Lille Vildmose på en sommerlig efterårsdag.

Tekst: Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Svend Erik Mikkelsen

Det sker netop nu – efterårstræk og stæreovernatning

Stre_1_ASH.jpg

Lige for tiden er der masser af fugle at se på rundt om i landskabet. Ænder, gæs og vadefugle ankommer i store antal fra ynglelokaliteterne nord for Danmark og kan ses ved en række af de gode raste- og træklokaliteter i landsdelen. Eksempelvis Skagen, Vejlerne, Ulvedybet, Gerå Strandenge og Nordmandshage. Det kan anbefales at følge med i dofbasen.dk for at se daglige indtastninger. Jeg bor tæt på Halkær sø, hvor der for tiden er muligt at følge en anden fugleoplevelse, … Læs videre

Hallands Fågelatlas–en anmeldelse

halland1.jpg

Hallands fågelatlas af Anders Wirdheim, 400 sider, Hallands ornitologiska föreninger 2014, ISBN-978-91-981557-1-6. Pris ?. I disse år, hvor vi er i gang med det tredje danske atlasprojekt, er det ekstra spændende at se de atlasrapporter, der er udarbejdet i andre lande. Hallands fågelatlas dækker feltundersøgelserne gennemført i perioden 2005 – 2009, og der foretages ligeledes sammenligning til det første atlas i perioden1973 – 1984. Sammenlignet med det igangværende danske atlasprojekt er det hallandske lidt anderledes. Bl.a. er ynglefuglekriterierne lidt forskellige … Læs videre

Sensommertanker/oplevelser

gul_vipstjert_SEM.jpg

Det er blevet efterår, i al fald ifølge kalenderen. Men selv om vi er startet september med nogle meget sommerlige dage, så er det alligevel tydeligt i naturen, at sommeren er forbi. Bortset fra nogle få arter af fugle er de fleste ovre denne ynglesæson, og trækket er i gang sydpå til forskellige vinterkvarterer. For mange fugle er det en lang og farefuld rejse. Tilbageblik over denne sæson Set fra, ikke fuglenes, men mit perspektiv med udgangspunkt i atlasprojektet, har … Læs videre

Nordjysk ynglefund af Biæder

bi2.jpg

Af Hans Christophersen I forbindelse med klimaforandringer har snakken flere gange gået på, hvilke fuglearter man måske kunne forvente ville indvandre til landet pga et mildere klima. En af disse er Biæder. Den ynglede senest i Nordjylland i 2008 nær Brovst (Flensted Jensen og Stubgaard 2009). Inden for de seneste 20 år har den endvidere ynglet ved Røsnæs på Sjælland i årene 1998-2001 og senest nær Rødekro i Sønderjylland siden 2011 (Nyegaard m.fl. 2014). I Nordjylland iagttages arten årligt, men … Læs videre

Birds of Western Ecuador

Bwe_2.jpg

Af Nick Athanas og Paul J Greenfield. Princeton University Press. Juni 2016. 448 Sider, 1500 farvefotos, 946 oversigtskort. ISBN: 9780691157801. Pris ca. £35. En fuglebog bestående kun af fotos, det duer da ikke! Jo, det gør det da i høj grad. ”Birds of Western Ecuador” indeholder ca. 1500 fotos af høj klasse. Bogen er ikke kun en udstilling af teknisk gode fotos, den er også en sand felthåndbog. Rent geografisk dækker bogen de 946 arter der lever vest for Andes … Læs videre

DOF Nordjylland deltog i Mosens Dag

Mosens_Dag_5.jpg

Mosens Dag arrangeres hvert år i september af Lille Vildmose Centeret. I år var det søndag den 4. fra kl. 10 til 16. Mosens Dag er en familiedag med markedsstemning, opvisninger og aktiviteter. Gårdspladsen forvandles til en markedsplads med forskellige boder, der fremviser og sælger friluftsgrej, kunsthåndværk, bær, frugt, ost, bjesk og andre lokale produkter fra mosen. Det er muligt at deltage i forskellige aktiviteter og konkurrencer samt opleve flåning af krondyr med smagsprøver fra grillen. Dagen igennem kører Tørvetoget … Læs videre

Fin fugletur for nyindmeldte i Lille Vildmose

Nye_medlemmer_2.jpg

Bestyrelsen i DOF Nordjylland drøftede på et møde i det sene forår, om ikke vi skulle prøve med et særligt velkomsttilbud til nyindmeldte medlemmer. Og hvad kunne være mere nærliggende end en fugletur med en garvet turleder ud i den dejlige Lille Vildmose? Valget faldt på lørdag den 27. august – ikke den hotteste fugletid i Mosen, men altid med garanti for gode fugleoplevelser. Ved hjælp af medlemsoversigten fandt vi mailadresser på medlemmer indmeldt i 2015 og indtil 31.7.2016. Der … Læs videre

Gråmejsetur til Ulvedybet 17. august 2016

Ulvedybet-2016-aug-4.jpg

  Andet halvårs første tur gik til Ulvedybet, hvor 24 deltagere mødte op og blev begunstiget af solskinsvejr fra en skyfri himmel. Vi begyndte med lidt kratlusk på Bjerget, hvor vi så og især hørte en del småfugle bl.a. Løv- og Gransanger, Munk, Tornsanger, Stillits, Tornirisk, Gulspurv og en lille overraskelse i form af en Spætmejse. Med besvær fik vi forceret det efterhånden tættere krat af gyvel og kom op på ”bjergtoppen”, hvorfra vi kunne se en del Fiskehejrer, Grågæs … Læs videre

Sule og sælunge

Sule.jpg

Jeg blev ringet op af en turist, der på Nørlev Strand havde fundet en stor fugl der var viklet ind I fiskegarn. Fuglen var større end en måge og med et meget stort næb og runde øjne. Jeg aftalte at jeg kom forbi I løbet af en halv time. Under køreturen tænkte jeg over hvad det mon var for en fugl. Fuglen var en sule og finderne, en tysk familie havde fået fjernet fiskegarnet. Men nu lå fuglen bare på … Læs videre

Gråmejsernes efterårsprogram ligger klart

Graamejsetur_thumb.jpg

Gråmejseture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Det er en god idé at medbringe en madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden. Allerede på onsdag den 17. august går det løs med en tur til Ulvedybet med mødested ved Bjerget ved dæmningens østende kl. 08.30. Der skal ”kratluskes” på Bjerget, og der kan derefter ses på fuglene ved Birkelsesvej, langs … Læs videre

Nye foldere fra DOF Nordjylland

WWW_2092.jpg

  Her i foråret har bestyrelsen for DOF Nordjylland sendt to nye foldere på gaden. Den ene – Se på fugle i Nordjylland – er en hverve- og informationsfolder, hvor vi fortæller lidt om, hvem vi er, hvordan man bliver medlem, hvad det koster, hvad der sker i DOF Nordjylland  og hvor man for eksempel kan se på fugle i vores område.. Den har vi brugt blandt andet på vores stand til Naturmødet i Hirtshals. Den er god at bruge … Læs videre

Vilsted Sø – 10 års jubilæum

vilsted_so_2005_FF.jpg

I Vesthimmerland ligger Nordjyllands næststørste sø, Vilsted Sø med sine 450 ha., som blev indviet for snart 10 år siden, den 26. august 2006, som en del af Vandmiljøplan II. Vandet var ganske vist blevet lukket ind allerede i 2005, men det tager tid at fylde en så stor sø. Fuglene fandt dog hurtigt Vilsted Sø, og siden kom fuglekiggerne. I skrivende stund er der siden 2005 indtastet over 7.500 observationer fordelt af 192 fuglearter i DOF-basen. Disse er ligeledes … Læs videre