Fin fugletur for nyindmeldte i Lille Vildmose

Nye_medlemmer_2Bestyrelsen i DOF Nordjylland drøftede på et møde i det sene forår, om ikke vi skulle prøve med et særligt velkomsttilbud til nyindmeldte medlemmer. Og hvad kunne være mere nærliggende end en fugletur med en garvet turleder ud i den dejlige Lille Vildmose? Valget faldt på lørdag den 27. august – ikke den hotteste fugletid i Mosen, men altid med garanti for gode fugleoplevelser.

Ved hjælp af medlemsoversigten fandt vi mailadresser på medlemmer indmeldt i 2015 og indtil 31.7.2016. Der var godt 100, som alle fik en indbydelse og et tilbud om at tage et familiemedlem eller en ven med. Vi tilbød også samkørsel fra Aalborg til folk, som ikke havde bil. Selvom det var sidst i ferietiden, fik vi alligevel svar fra 9 medlemmer, hvoraf flere mødte med to personer, så det samlede resultat blev 14 deltagere. Thorkild Lund var turleder og fra bestyrelsen mødte også Svend Erik Mikkelsen og Børge Søndergård. Endvidere stødte “Mister Tofte Skov og Sø”, Tscherning Clausen, til selskabet.

Tranepar_klassisk_groent_terraen

Vejret var pragtfuldt – sol og drivende skyer. Vi startede ved Vildmosecentret på god gammeldags maner med formiddagskaffe, rundstykker, ost og marmelade, som turlederen havde organiseret. Under kaffen fik vi fortalt om de muligheder, man havde som medlem af DOF og fik udleveret et par brochurer.

Så gik turen ud i Mosen i bilkortege. Første stop var på Grønvej ved “Stylteben-stedet”. Stor var begejstringen da der straks blev set 2 x 2 Traner i fint lys. Folk havde medbragt egne kikkerter af forskellig kvalitet, men vi deltes fint om udstyret og de 4-5 medbragte teleskoper, så alle fik mulighed for at nyde oplevelserne. Der blev bl.a. spottet Sangsvane, Pibeand, Vibe og Knarand(som noget ret specielt for de fleste deltagere). Også et enligt Rådyr blev det til.

Dobbeltbekkasin_og_vibeVi fortsatte et par hundrede meter nordpå til svinget på Grønvej, og knap var vi kommet ud af bilerne, før der blev råbt “Kongeørn over Kællingbjerg!” Atter stor begejstring og aktivitet. Alle fik set den store og stolte fugl – man føler jo en indre varme hver gang – og for de, som så den for første gang, var det et ganske særlig stort øjeblik. Her så vi også flokke af Pibeand, Hjejle og Vibe, samt nogle dobbeltbekkasiner lavt over sivene.

Turen gik mod Hegnsvej og de fyldte gravebaner. Her var den største oplevelse en del “Lille Lappedykker” – flere med store unger. Vi nød deres ivrige dykken i det spejlblanke vand og med et fedt sollys lige på de smukke fugle. Her fik alle også set Dobbeltbekkasin helt klart og skarpt på en lille banke sammen med Viber.

Roerhoeg_Vildmosen

Knap havde vi startet bilerne, før vi atter måtte ud! Nu for at nyde synet af to unge Rørhøge i vild leg lavt over sivene og ganske tæt på os. Det var sjovt at se, hvordan der først var én, som fløj lavt henover sivene, hvorefter der pludselig lettede en anden, som fløj op til den første. De kastede sig ud vilde saltomortaler, rygflyvning og klo-mod-klo-hilsen. Man fik den fornemmelse, at de var opvokset i den samme rede og kendte hinanden som søskende.

Turen gik ned ad Møllesøvej, hvor vi spottede en Stenpikker på hegnet, før turen gik til Vildmosecenteret for at hente de biler og den madpakke, vi havde efterladt, da vi ville køre til Tofte Sø, for at slutte Fugleturen dér. Der var nu også mange andre end os i Mosen denne lørdag, men vi fandt da plads ved fugletårnet. Desværre fik vi ikke Havørnen at se, men enkelte fik et kortvarigt syn af Kongeørnen, nu over Tofte Skov. Ellers var der stille ved søen med Skarv, Troldand, Gråand og en enkelt Tårnfalk, som landede i et udgået træ i Skarvkolonien.

Nye_medlemmer_1Vi fik spist vores medbragte klemmer, og nu havde vi jo lært hinanden at kende, så snakken og latteren gik. Mellem kl. 14 og 15 sivede vi hver i sær stille og roligt væk fra Tofte Sø, enten for at køre hjem eller på nye opdagelser Lille Vildmose. Vi var tre, der tog i Portlandsmosen og sluttede i Brandtårnet på Ny Høstemarks vej, hvor vi så en smuk adult Rørhøghan meget tæt på, hørte en sen Rørsanger og så ELGEN!

Tak til deltagere og turleder for et herligt arrangement, som vi vist i DOF Nordjylland bør gøre til en tradition.

Tekst: Børge Søndergård
Foto: Thorkild Lund og Børge Søndergård

Gråmejsetur til Ulvedybet 17. august 2016

Ulvedybet-2016-aug-4.jpg

  Andet halvårs første tur gik til Ulvedybet, hvor 24 deltagere mødte op og blev begunstiget af solskinsvejr fra en skyfri himmel. Vi begyndte med lidt kratlusk på Bjerget, hvor vi så og især hørte en del småfugle bl.a. Løv- og Gransanger, Munk, Tornsanger, Stillits, Tornirisk, Gulspurv og en lille overraskelse i form af en Spætmejse. Med besvær fik vi forceret det efterhånden tættere krat af gyvel og kom op på ”bjergtoppen”, hvorfra vi kunne se en del Fiskehejrer, Grågæs … Læs videre

Sule og sælunge

Sule.jpg

Jeg blev ringet op af en turist, der på Nørlev Strand havde fundet en stor fugl der var viklet ind I fiskegarn. Fuglen var større end en måge og med et meget stort næb og runde øjne. Jeg aftalte at jeg kom forbi I løbet af en halv time. Under køreturen tænkte jeg over hvad det mon var for en fugl. Fuglen var en sule og finderne, en tysk familie havde fået fjernet fiskegarnet. Men nu lå fuglen bare på … Læs videre

Gråmejsernes efterårsprogram ligger klart

Graamejsetur_thumb.jpg

Gråmejseture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Det er en god idé at medbringe en madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden. Allerede på onsdag den 17. august går det løs med en tur til Ulvedybet med mødested ved Bjerget ved dæmningens østende kl. 08.30. Der skal ”kratluskes” på Bjerget, og der kan derefter ses på fuglene ved Birkelsesvej, langs … Læs videre

Nye foldere fra DOF Nordjylland

WWW_2092.jpg

  Her i foråret har bestyrelsen for DOF Nordjylland sendt to nye foldere på gaden. Den ene – Se på fugle i Nordjylland – er en hverve- og informationsfolder, hvor vi fortæller lidt om, hvem vi er, hvordan man bliver medlem, hvad det koster, hvad der sker i DOF Nordjylland  og hvor man for eksempel kan se på fugle i vores område.. Den har vi brugt blandt andet på vores stand til Naturmødet i Hirtshals. Den er god at bruge … Læs videre

Vilsted Sø – 10 års jubilæum

vilsted_so_2005_FF.jpg

I Vesthimmerland ligger Nordjyllands næststørste sø, Vilsted Sø med sine 450 ha., som blev indviet for snart 10 år siden, den 26. august 2006, som en del af Vandmiljøplan II. Vandet var ganske vist blevet lukket ind allerede i 2005, men det tager tid at fylde en så stor sø. Fuglene fandt dog hurtigt Vilsted Sø, og siden kom fuglekiggerne. I skrivende stund er der siden 2005 indtastet over 7.500 observationer fordelt af 192 fuglearter i DOF-basen. Disse er ligeledes … Læs videre

Bedsteforældredag 11.juni 2016

BF_3.jpg

Det var anden gang Gråmejsegruppen afholdt bedsteforældredag i Østerådalen i Aalborg. Vi havde fået 12 medguider til at stille op, så vi var et stort og godt korps til at tage imod, og give deltagerne en god oplevelse. Carlo Pedersen kom med vores nye telt til opstilling foran Infohuset, som vi havde lånt til dagens arrangement. I teltet havde vi vores eget materiale og i Infohuset har naturvejlederne i Aalborg kommune masser af udstoppede fugle m.m., som vi måtte bruge. … Læs videre

Gåsegribbe I Nordjylland

2016-06-25-Dall-Hede-IMG_6892-j.jpg

Hele historien starter med en Ørnevåge i Lille Vildmose fundet af de to seje unge fyre, René Rørbæk og Phillip Elbæk sent torsdag aften den 23.06. Den kører Lars Nielsen, Horsens og Carsten Søndergaard, Risskov efter fredag eftermiddag. Ved Lindenborg 10 km øst for mosen får de øje på en skrue på 34 megastore fugle. Er det Gåsegribbe? Ikke noget at sige til at de først ikke kunne få det til at passe. Gåsegrib er jo ekstrem sjælden herhjemme og … Læs videre

Syv sandsynligt ynglende vendehalspar i Rold Skov

VendehalsRebildBakker-2016-06-15.jpg

Da gråmejserne den 10. maj var på fugletur i Rold Skov mødtes de på p-pladsen ved Rebildcenteret. Mens de fik instruktion om turen hørte en del af dem en vendehals synge ved Top-Karens Hus – hvorefter den forsvandt. Rold Skov-gruppen havde i dagene før oplevet en “invasion” af vendehals. Deltagere afsluttede derfor turen ved at besøge et sted i Jægersborg Skov hvor der er par dage før var observeret hele tre vendehalse. Men de fandt ingen. Fra enkeltobservationer til ynglepar. … Læs videre

Gråmejsetur til Udholm Mose og Sandmosen den 2. juni 2016

sandmosen1.jpg

Endnu en gråmejsetur der begyndte i det fineste solskinsvejr og med varme. 9 deltagere mødtes på det aftalte mødested – Rødhusvej/Halvrimmensvej. Dagen før havde Poul Erik og Svend Erik været på forundersøgelse for at finde egnede lokaliteter, men med ret dårligt held. Vi valgte derfor at gå mod vest ad en grusvej der gik parallelt med Rødhusvej og langs et tidligere grusgravningsområde. Området var nogen steder under begyndende tilgroning af pil og tagrør, men andre steder endnu kun med græs … Læs videre

Birds of New Guinea – en anmeldelse

new-guinea-01.jpg

Birds of New Guinea. Distribution, Taxonomy and Systematics. Af Bruce M. Beehler og Thane K. Pratt. Princeton University Press, Oxford, 2016. 668 sider. Pris: £ 52.00. Ny Guinea er verdens næststørste ø, beliggende nord for Australien. Bogen omhandler øens næsten 800 arters udbredelse og systematik, bl.a. de spektakulære paradisfugle. Af de 800 arter er mere end 350 endemiske. Der findes også en field guide fra samme forlag med samme titel – ”Birds of New Guinea” – fra 2015. Men denne … Læs videre

Mini Atlaslejr

atlas1.jpg

I vinter besluttede vi to atlaskoordinatorer at afholde en mini atlaslejr i Nordjylland, da man fra projektledelsen side besluttede, at næste store atlaslejr blev placeret på Lolland. Vi fik dog bevilliget midler til at afholde en mini atlaslejr i vores landsdel. Da vi har landets største arealmæssige område, mente vi at det var vigtigt at få dækket en venstre flanke af. D. v. s. at få dækket de mange ledige kvadrater i Hanherred, primært Jammerbugt kommune. Det centrale Vendsyssel står … Læs videre

Gråmejsetur til Tolne Skov og Dvergetved

tolne2.jpg

Gråmejsetur til Tolne Skov og Dvergetved den 11. april 2016 På en fin dag med solskin fra morgen til aften mødtes vi – 22 deltagere – med Anders Østerby ved skovpavillionen i Tolne Skov. Anders, der til dagligt arbejder ved skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, havde tilbudt os en tur i Tolne Skov og omegn, et tilbud vi med glæde havde sagt ja tak til. Anders har kvadratet med Tolne Skov i Atlasprojektet, ligesom han også havde det for … Læs videre