De unge kongeørne i Store Vildmose

 

ørn2I området omkring Store Vildmose blev der fra 2009 regelmæssigt set unge kongeørne, og i 2015 var der mindst 3 forskellige fugle i området. I efteråret 2015 stod det klart, at 2 unge kongeørne havde dannet par. Ørnene var da kun 2½ år gamle, og det var usikkert, hvornår de var gamle nok til at gennemføre et yngleforløb. I februar 2016 blev der iagttaget regelmæssige parringer, og det blev konstateret, at de havde bygget rede i et sitkahegn i Ørnefenner. Der var dog ikke mange der troede på, at deres yngleforsøg ville lykkes.

 

Den 7. april blev en kongeørn fundet dræbt i et af hegnene i Ørnefenner. Det var en hun, ringmærket i Hals Nørreskov i 2012. Men stor sandsynlighed har den fremmede ørn forsøgt at overtage territoriet, men endte selv med at blevet dræbt af den rugende hun kongeørn. ørn1

Trods dette drama udviste de unge forældrefugle dog stor omhu i deres yngelpleje, og den 10. maj lykkedes det på stor afstand at konstatere, at der nu var en unge i reden. Ørnenes dygtige omsorg fortsætter, og 13. juni bliver ungen ringmærket og forlader reden 3 uger senere.

Den unge kongeørn er stadig i yngleområdet, men det er usikkert hvor længe forældrefuglene vil tolerere den. Det er normalt, at sidste års unger bliver forvist fra territoriet, når det nye yngleforløb starter.

Der er håb om ørneunger igen i år. Det bliver spændende fremover at følge familien. 

                                                                                                                                                                                                        

  Kongeørnen i Nordjylland

ørn3Kongeørnen blev udryddet som dansk ynglefugl i midten af 1800-tallet. De sparsomme historiske oplysninger er dog usikre og omdiskuterede.Herefter var kongeørnen kun en sjælden træk- og vintergæst her i landet.

I takt med en bedre forståelse for beskyttelse af de smukke fugle på gennem 1900-tallet blev besøg af kongeørne her i landet hyppigere, og i 1998 ynglede et par i Lille Vildmose. Det var dog først i 1999, at parret fik succes med 2 udfløjne unger. Herefter fulgte endnu et par i Høstemark Skov i 2003, og endnu et i Hals Nørreskov i 2005. I 2008 etablerede et par sig ved Mariager Fjord, men forlod igen området året efter. Med kongeørnene i Store Vildmose er der i 2016 4 par ynglende kongeørne i Nordjylland ( de eneste i Danmark).

Der sidder en kongeørn øverst til højre, en lidt længere nede til højre og ungen forneden i midten

 

Hvorfor hedder det Ørnefenner?

Havørnen var indtil slutningen af 1800-tallet en fåtallig ynglefugl udbredt i næsten hele Danmark. Herefter var der indtil midten af 1900-tallet kun ganske enkelte ynglepar. I næsten 50 år var Danmark derefter uden ynglende havørne, men i 1996 genindvandrede havørnen så igen som dansk ynglefugl, og spredte sig hurtigt, især i den sydlige del af landet. Bestanden tæller nu omkring 80 ynglepar. Sandsynligvis det højeste antal ynglefugle nogensinde! Først i 2010 genindvandrede havørnen til Nordjylland som ynglefugl, hvor et par etablerede sig i Lille Vildmose. I 2014 kommer et endnu et par til i området ved Vejlerne, og i år har et par etableret sig ved Ulvedybet.

Fra Store Vildmose ved vi fra samtidige beretninger, at den i 1861 havde ynglet mange år i mosen. I 1876 bliver ungerne aflivet, og i 1878 dræbes den ene af de gamle ørne ved Ø. Hjermitslev Enge. Herefter er det slut med ynglende havørne i Vildmosen. I den sydlige del af fenne 78 er der en beplantning af graner. Det er stedet, hvor ørnene havde samlet en høj af tørv og ris, hvorpå reden var anbragt.

Tekst: Einar Flensted-Jensen Fotos: Jan Ejvind Andersen

Illustrated Checklist of the Birds of the World: Passerines – en anmeldelse

Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 2: Passerines. Af Josep del Hoyo og Nigel Collar. Lynx december 2016. 1003 sider, 12.629 fugleillustrationer og 6.649 udbredelseskort. Pris 225€. Denne imponerende og tunge bog afslutter gennemgangen af alle verdens fuglearter. Det er fantastisk, at vi nu i de to bind af ”Illustrated Checklist of the Birds of the World” (ICBW) kan få et overblik over alle fuglearternes udseende og udbredelse. Værket kan også bruges som en afkrydsningsliste for berejste … Læs videre

Fuglefrimærker

Det kan være både sjovt og lærerigt at samle på fuglefrimærker. Næsten alle verdens lande har udgivet frimærker med fugle på, så der er meget at vælge imellem, hvis man vil starte på at samle på dem. Der kan være mange grunde til at et land vil udgive frimærker med fugle på. Det kan være fugle tegnet af en bestemt kunstner, fugle fra en af deres nationalparker, truede arter fra landet, men også nogle gange for at fortælle om en … Læs videre

Generalforsamling i DOF Nordjylland 2017

Lørdag, den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole, Støvring Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Niels Eriksen blev valgt. 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden a. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 “indkomne forslag” udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 3. Bestyrelsens beretning a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos og videos. Den … Læs videre

Nu skal vi rigtig i gang med Skagen Fuglestations Venner

Kære venner Efter mere end et års usikkerheder om hvornår det store nye center i Skagen ville være færdigt til at holde indvielse, hvor også aktiviteterne for Skagen Fuglefestival og den nye forening Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) er blevet holdt hen, er det nu tiden til at løfte sløret og få aktiveret energien i Skagen. Først Fuglefestivalen: Vi gennemfører fuglefestivalen i bededagsferien – 12. til 14. maj 2017. Programmet kommer formentlig til at afspejle det kendte, men vi har været … Læs videre

Børglumkloster Skov, “Fugl” og sibirisk jernspurv

Gråmejsetur til Børglumkloster Skov og udstillingen FUGL torsdag den 19. januar 2017. Igen en super dejlig dag i selskab med ”Gråmejserne” i Nordjylland. Med spænding kørte jeg til mødestedet for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, ved Bouet, hvor vi skulle møde kl. 09.00. Jeg var der i god tid og ventede på de andre deltagere, flere og flere biler dukkede op, og vi fik hilst på hinanden, hvorefter vi kørte fra Bouet i en kortege på seks biler. Første stop … Læs videre

FUGL -en kunstudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum

Du kan nå det endnu! Denne fantastiske udstilling løber frem til 26.marts 2017 på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.   Fugle har altid været et yndet motiv for kunstnere, og i anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum viser Vendsyssel Kunstmuseum udstillingen ‘FUGL’. Fugleværnsfonden er en selvstændig almennyttig fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening, som gennem de sidste 50 år har arbejdet for at skabe fristeder for Danmarks fugle. Fugleværnsfonden ejer store og små fuglereservater over hele landet, hvor naturen plejes med … Læs videre

Ørne vinter-tælles januar 2017

Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. Vintertællingen af ørne er med til at give et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand. Efter glenterne er vi klar med en ny chance for at komme ud i vinteren og lede efter nogle fugle. Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. I Vadehavsområdet er det samme weekend, som SVANA har gåse- og andetælling, men ørne, gæs og ænder færdes ofte de samme steder, så det skulle … Læs videre

Deltag i Atlas III – Du kan nå det endnu!

Vi er i øjeblikket på vej ind i den fjerde ynglesæson i DOFs store ynglefugleoptælling Atlas III. De første tre sæsoner har været præget af stor aktivitet i DOF Nordjylland, og de foreløbige resultater kan løbende følges her: http://dofbasen.dk/atlas/ I løbet af de første tre år er der i alt indtastet 37.000 observationer af ynglefugle i DOF Nordjylland og i skrivende stund er der dækket 253 kvadrater i lokalafdelingen. Atlas III er dermed med til at give en utrolig stor … Læs videre

Nye redekasser til Vendehals og Hvinænder i Rold Skov

Esben Sloth Andersen har finkæmmet Rold Skov for Vendehals, og sørme om det ikke gav pote. Rold Skov Gruppen er heldig at have én som Esben, der går så grundigt og struktureret til værks. Og som Esben har skrevet om før på denne side, (se: http://dofnord.dk/syv-sandsynligt-ynglende-vendehalspar-i-rold-skov/ ), så er der mangel på egnede og sikre redehuller for denne spætteart. Det har Rold Skov Gruppen forsøgt at råde bod på. Jens Vinge har taget kontakt til Naturstyrelsen og talt med Skovfoged … Læs videre

Field Guide to the Birds of Machu Picchu–en anmeldelse

Field Guide to the Birds of Machu Picchu and the Cusco Region, Peru. af Barry Walker. Lynx Editions, 2015. Det bedste i verden er at rejse. Det næstbedste er at sidde hjemme med en bog og drømme om at rejse. Det er denne bog fremragende til. I 2000 begyndte arbejdet på at frembringe en ny udgave uden at have noget digitalt at bygge den på, så alt måtte skrives påny. De tidligere udgaver var udkommet i Peru. Lynx tilbød så, … Læs videre