BioBlitz i Store Vildmose og Slotved skov

Der_laegges _en slagplanAf Jan Skriver

Store Vildmoses natur skal til eksamen i artsrigdom

I et 24 timers feltræs fra fredag 23. til lørdag d. 24. august vil biologer og en lang række naturinteresserede bevæbnet med kikkerter, insektnet og åbne sanser blive sat på fri fod i Store Vildmose. Det handler om at finde så mange arter som muligt i den nordjyske vildmosenatur i løbet af et døgn. Både den mægtige kongeørn og den mindste bille skal bogføres.

Et korps af naturens detektiver vil i slutningen af august blive sendt på opdagelse i et helt døgn i Store Vildmose, der skal lægge scene til mangfoldighedens festival i det fri. Det handler om at finde så mange forskellige arter som muligt i løbet af 24 timer, enten det er fugle, insekter, padder eller krybdyr, der er i fokus.

Almindelig_Sandkalkkarse

”Naturforholdene i Store Vildmose er generelt dårligt kendt for mange artsgruppers vedkommende. I et større projekt, der skal kortlægge fremtidsmulighederne i Store Vildmose vil vi sætte fokus på områdets artsrigdom. Det vil vi gøre ved at afholde en BioBlitz, som i løbet af et døgn skal skaffe os ny viden om antallet af arter, der lever i Store Vildmose. Både professionelle fagfolk, amatører, og almindeligt natur-nysgerrige vil blive sat på opgaven. Parolen lyder: Find så mange arter som muligt i løbet af et døgn med start fredag 23. august klokken 16.00”, siger natursagsbehandler Gorm Pilgaard Jørgensen fra Plan og Miljø i Brønderslev Kommune, der sammen med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune står bag BioBlitzen.

 

Kongeoern_ jagtVæddeløb for sjov og alvor

Selv om væddeløbet udi arter er underholdende leg for de naturinteresserede, som slippes løs i et døgn med alle sanser på vid gab, er der alvor bag. En BioBlitz kan give kvalificeret viden om det område, der er til eksamen. BioBlitzen er nemlig en slags komprimeret ATLAS-undersøgelse, hvor man får et øjebliksbillede af naturens velbefindende på flere fronter i det pågældende område. “Vi ved, at der yngler kongeørn i Store Vildmose, mens tranen er i fremgang. Der er også sjældne moseperlemorssommerfugle, træbukke og kødædende planter som soldug i området. Men vi er ret sikre på, at der gemmer sig arter, som endnu ikke er konstateret i Store Vildmose. De nyheder og data, som BioBlitzen vil kaste af sig, vil blive brugt i vores naturforvaltning. Jo mere vi ved om artsrigdommen, desto bedre kan vi sætte ind med at beskytte særligt sårbare arter”, siger Gorm Pilegaard Jørgensen.

Smaakrae_kraever_mikroskop

Udsigt til flere hundrede arter

Inspirationen til BioBlitzen i Store Vildmose kommer fra Lille Vildmose, der i slutningen af august 2017 lagde scene til et døgn med naturdetektiver i aktivitet. Her blev der fundet 892 arter, hvoraf flere var nye for området og sjældne i Danmark. 30 fagfolk, hver med deres specialviden i forskellige grupper af planter og dyr, deltog, da livet i Lille Vildmose blev tjekket.

”Vi inviterer meget bredt til at deltage i BioBlitzen i Store Vildmose. Så alle er velkomne uanset kundskaber. I forlængelse af det 24 timer lange arrangement fra fredag 23. august til lørdag 24. august vil der fra lørdag til søndag 25. august blive holdt en tilsvarende BioBlitz på Naturstyrelsens arealer i Slotved Skov”, siger Gorm Pilgaard Jørgensen.

”Bioblitzen er samtidigt en unik mulighed for os kommunale biologer til at formidle mosen og dens naturindhold til de lokale skoleelever. Det er vigtigt at de lokale unge ved hvilket fantastisk og unikt naturområde de har liggende i baghaven. Vi er derfor meget glade for at flere skoler allerede har tilmeldt sig arrangementet.” siger Marianne Lindhardt, biolog i Jammerbugt kommune.

LyngFAKTA OM STORE VILDMOSE

Store Vildmose i Vendsyssel hører sammen med Lille Vildmose i Østhimmerland til blandt Nordeuropas største højmoser. På trods af navnet er Lille Vildmose den største og mest velbevarede af de to.

Listen over sommerfuglearter i Store Vildmose tæller i øjeblikket cirka 125 arter, mens 30 arter biller er fundet og cirka 400 arter af karplanter.

Store dele af Store Vildmose er drænet med kanaler, der har afløb til Ryå. Kartoffelavl og dyrkning præger mange tidligere mosearealer. Store Vildmose har dog fortsat stor national værdi som højmose i Danmark. Knap 2.000 hektar af mosen er EU-beskyttet Natura 2000-område.

Biobliz Store Vildmose

FAKTA OM BIOBLITZ

BioBlitz er et koncept, som er udviklet i USA i 1996. Man tager et snapshot, et ”Blitz”, af biodiversiteten i et givet område – heraf Bio. En BioBlitz bygger på en fælles jagt på arter i et afgrænset område i et afgrænset tidsrum. Ofte varer en BioBlitz et døgn. Den kan dog også strække sig over kortere tid som i tilfældet med skolearrangementet i Store Vildmose, der varer i fire timer. Formålet med en BioBlitz kan have to aspekter. Det kan handle om at formidle naturværdier populært til den brede offentlighed. Det kan også handle om skaffe naturdata til målrettet forvaltning og forskning. BioBlitzen i Store Vildmose er en del af EU-projektet Interreg CANAPÉ.

Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Pindstrup Mosebrug og Naturstyrelsen samarbejder med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond om projektet.

Kontaktoplysninger:

Gorm Pilgaard Jørgensen
Brønderslev Kommune
Gorm.pilgaard.jorgensen@99454545.dk
9945 5109

Tilmelding skal ske på nedenstående link:

Tilmelding BioBlitz

Fotos: DOF Nordjylland Arkiv

GråmejserNord: Ture i efteråret 2019

Så ligger det spændende efterårsprogram for GråmejserNord klar. Ulvedybet torsdag den 15. august 2019. Mødested: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.30 eller Bjerget ved dæmningens østende kl. 09.00. Andet halvår begyndes med en tur til Ulvedybet og omegnen af Limfjorden. Vi kigger på vadefugle-trækket, samt hvad der ellers rører sig i området. Turen varer 5 til 6 timer. Tag proviant med. Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.   Roshage, Hanstholm, en hverdag i uge 38 eller 39 (september) … Læs videre

Vandrefalke på Nordjyllandsværket 2019

Anton Thøger Larsen, som er DOF Nordjyllands ansvarlige for Vandrefalkeparret på Nordjyllandsværftet, har sendt os denne spændende og glædelige beretning om foråret 2019 på Værket. 4 æg lagt og 2 unger udruget. Flemming Ahlmann og jeg har aflagt Nordjyllandsværket mange besøg og har også været inde på værket flere gange. Vi har endda været oppe til en prøve, og er nu sikkerhedsgodkendt, så vi må bevæge os rundt på værket, uden at have en medarbejder med. Besøgene i januar og … Læs videre

Brian Zobbe in memoriam

Brian Zobbe, ornitolog og naturtegner, er død. Brian Morten Zobbe, der var født i Struer den 11. august 1933, døde den 24. juni 2019 i Frederikshavn. Brian bisættes fra Fladstrand Kirke den 2. juli 2019 klokken 11.00 . Det er med stor sorg jeg fik denne meddelelse den 25. juni, og mine tanker og medfølelse går til Brians døtre Diane og Lilian i denne tid . Til alle der kendte og holdt af Brian vil jeg sige: Hvor har vi … Læs videre

Gråmejsetur til Vester Torup Klitplantage 13. juni 2019

Første halvårs sidste gråmejsetur gik til Vester Torup Klitplantage, hvor vi især håbede på at kunne høre og måske se Natravne. Fra Bouet var vi fire personer, der skulle møde de øvrige deltagere ved Vester Torup Kirke ved 22-tiden. Her var der var mødt yderligere syv deltagere op. Turledelsen havde forstærket sig med Poul Hald Mortensen, som er mere bekendt med Thys natur og fuglelokaliteter end os fra Vendsyssel og Himmerland. Vi kørte fra kirken ad Bulbjergvej mod Bulbjerg og … Læs videre

Nerup kirkesti–på tur med Rold Skov Gruppen

På den første sommerdag – lørdag den 1. juni – mødtes vi 7 personer fra Rold Skov gruppen ved Hjedsbæk sø for at gå en tur ad Nerup kirkesti. Vejret var letskyet og lunt, og der var ikke for meget vind, så det var perfekt vejr til en fugletur. Allerede inden vi begyndte at gå, havde vi hørt eller set 8 arter inklusiv knopsvaner på søen med 4 halvstore unger. Den første del af turen gik langs asfaltveje for at … Læs videre

Stortrappetur til det tidligere Østtyskland med GråmejserNord, 2019

Hannen vejer 14-17 kg, og det gør ham til en af verdens største fugle, der kan flyve. Hunnen vejer derimod kun 4-7 kg, og det gør dem til den art, der har størst vægtforskel mellem kønnene. Vi taler om Stortrappen, som 28 nordjyske gråmejser og lignende godtfolk var taget til delstaterne Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern i det tidligere Østtyskland for at se. Og turen, som varede 4 dage, foregik omkring 1. maj, så vi var der i den periode, hvor hannerne … Læs videre

GråmejseNord tur til Egå Engsø

Den 20. maj 2019 mødte der 14 deltagere op ved den aftalte P-plads ved søen. Efter en kort kaffepause, hvor vi nød det lune og solrige vejr, begyndte vi turen rundt. Det skulle hurtigt vise at være en meget fugle- og artsrig lokalitet, vi var kommet til. Næsten hele vejen rundt om søen havde vi syngende fugle både fra rørskoven og løvtræerne, der omkranser søen. Desuden havde vi vandfuglene på søen samt en stor hættemågekoloni på begge søens øer. Vi … Læs videre

Spændende kurser med Folkeuniversitetet til efteråret

I de senere år har der udviklet sig en tradition i DOF Nordjylland for at samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg om afvikling af foredrag og kurser.Allerede på nuværende tidspunkt kender vi til 2. Det ene er det højtværdsatte feltornitologiske kursus med Klaus Malling Olsen, som vil finde sted i oktober. Det andet er en temadag i november med Mark Desholm om Fugletrækket. Mark er i dag chef for Naturafdelingen i DOF, men er en dreven vildtbiolog, som tager mange nye … Læs videre

Vi er klar på Naturmødet

Så er vores telt klar torsdag formiddag ( billedet er fra før vi lukker op), og vi venter bare på at se jer og en masse andre. Vi lukker igen lørdag eftermiddag.
Venlig hilsen Gitte, Gustav, Anders, Aase, Peter, Børge og Anni ( og alle dem fra Dof Nordvest og Dof cenralt)

Mød DOF på Naturmødet 23.5–25.5

På  torsdag begynder Naturmødet 2019 i Hirtshals, og DOF har som tidligere år et telt der med aktiviteter og arrangementer. Vores stand har nr. 44 på kortet. Kom og sig hej til os. Torsdag kan du kl.15 høre Anders Horsten tale om “Rewilding”, og kl.16.30 taler Stig Jensen om “Naturrejser – skal, skal ikke”. Fredag kl.12 er der Gustavs Trylleshow, kl.15 taler Poul Hald-Mortensen om “Skarven – fortidsfuglen med så få venner”, og k.16.30 taler Hans Meltofte om “CO2-gæld bliver … Læs videre

Bliv fugleven–hjælp en børnehave

Vil du hjælpe DOF Nordjylland ved at være fugleven for en børnehave? Vi er i gang med at pakke ti små kufferter med fugleting – eksempler på fjer, vendespil med fugle, fuglebøger, en lille kikkert, krammefugle m.m. Alt sammen ting beregnet til at have med ud i en børnehave, så børnene kan lege med tingene og få hjælp til at kigge på fuglene på legepladsen og i området uden om børnehaven. Ikke alle børnehaver har personale, der har totalt styr … Læs videre

Wildlife of Madeira and the Canary Islands–en anmeldelse

Wildlife of Madeira and the Canary Islands. Af John Bowler. Princeton University Press, 2018. 224 sider. Pris: £ 20.00 Ønsker man at se mange forskellige fuglearter på kort tid, så er Maderia og De Kanariske Øer ikke sagen. Til gengæld kan man her krydse af en del endemiske arter. Bogen omhandler fugle (fylder det meste af bogen), pattedyr, krybdyr, øgler, guldsmede og sommerfugle. Bogen er en del af serien WildGuides som består af naturguides fra mange forskellige dele af verden. … Læs videre