Syv sandsynligt ynglende vendehalspar i Rold Skov

Da gråmejserne den 10. maj var på fugletur i Rold Skov mødtes de på p-pladsen ved Rebildcenteret. Mens de fik instruktion om turen hørte en del af dem en vendehals synge ved Top-Karens Hus – hvorefter den forsvandt. Rold Skov-gruppen havde i dagene før oplevet en “invasion” af vendehals. Deltagere afsluttede derfor turen ved at besøge et sted i Jægersborg Skov hvor der er par dage før var observeret hele tre vendehalse. Men de fandt ingen.

Fra enkeltobservationer til ynglepar. Observationer af vendehalse er som regel engangsoplevelser. Det har fået mange til at mene at der er tale om fugle på vej til deres ynglepladser i Sverige. Dette indtryk er blevet forstærket af det faktum at der i de sidste tyve år ikke er rapporteret om ynglende vendehals i Rold Skov. Jeg valgte den alternative – og umiddelbart kontroversielle – fortolkning at syngende vendehalse i det første par uger af maj meget ofte er ynglefugle. Heri er jeg enig med Egon Østergaard, der ud over at være formand for DOF også i mange år har studeret vendehalsene på Borris Hede.

Jagten på ynglefugle i Rold Skov har krævet viden om den meget lille og ret sjældne spættefugl, der i modsætning til de andre spættearter overvintrer syd for Sahara. Når vendehalsene kommer tilbage skal der findes eksisterende redehuller – for de kan ikke selv udhugge dem. De er ret sangaktive mens de danner par, finder redehuller og hævder deres territorier. De siger meget mindre under æglægningen. Og i løbet af rugeperioden kan de blive tavse som graven. I den periode kan jagten på ynglepar minde om eftersøgningen af nåle i en høstak. De siger heller ikke noget i de omkring tre uger hvor ungerne fodres i reden. Men i det mindste er der i den periode en livlig trafik ved redehullet – hvortil der bringes æg og larver af små myrer.

Vendehalsprojektet. Den biologiske viden har skabt rammen for vores vendehalsprojekt. Projektet har fire faser: (1) find mulige ynglepar (YP) ved at lede efter syngende fugle efter 1. maj, (2) opgrader til sandsynlige YP ved genfinding, (3) opgrader til sikre YP ved iagttagelse af ungefodring, og (4) gentag processen i 2017.

Da jeg i år først selv kom i gang 10/5 2016 bestod første fase af projektet primært af de allerede af andre indtastede DOFbase-observationer – suppleret med et par fund jeg gjorde ved at følge op på Rold Skov-observationer fra de sidste 10 år.

Anden fase bestod i en systematisk opfølgning på alle observationerne fra første fase. Det er blevet til syv sandsynlige YP af vendehals – i Jægersborg Skov, Store Arden Skov, Sønderskov, Fællesskov, Rebild Bakker og Ersted Skov. De formodede redehuller er i tre rådne bøge, en død bævreasp samt tre døde og knækkede men opretstående graner. Bortset fra bævreaspen ligger alle reder nær nyere eller lidt ældre renafdrifter på sandet jordbund. Fundene er indtastede i Atlasbasen.

Den tredje fase vil vare yderligere tre eller fire uger. Den startede med at jeg sammen med Hans Christophersen den 10/6 observerede voksne med foder ved tre redehuller. De to par i Jægersborg Skov er bl.a. blevet genbesøgt under Rold Skov-gruppens Atlastur den 18/6. Indgangen til det ene redehul var ved hakkearbejde blevet kraftigt forstørret. Vi regner med at en stor flagspætte har spist ungerne. Ved det andet redehul er fodringen tilsyneladende ophørt. Hullet er alt for stort, så der kan have været en flagspætte på spil. Men der kan også være trængt vand ind og druknet ungerne under et kraftigt regnskyl.

For at se vendehalse udvidede Rold Skov-holdet turen til at omfatte Rebild Bakker med det tredje sikre ynglepar. Her så vi to fodringer. De voksne virkede ængstelige selv om vi observerede på ret stor afstand. Derfor valgte vi at slutte observationen.

VendehalsRebildBakker-2016-06-15I de nærmeste dage fortsætter vi med de fire resterende vendehalspar. Forhåbentlig finder vi ungefodring – og dermed sikre ynglepar – et eller flere af stederne. Men et negativt resultat betyder ikke nødvendigvis at parret har opgivet ynglearbejdet. Et ynglepar besøger nemlig flere forskellige mulige redehuller – og vi kan let have overset det faktiske ynglehul.

Fremtiden. Til næste år kommer vi til projektets fjerde og afgørende fase. Spørgsmålene er: Vender der fugle tilbage til de i år observerede territorier? Er der ynglepar andre steder i Rold Skov? Kan man tale om at der i Rold Skov findes en hidtil overset bestand af vendehals? Er denne bestand begrænset af manglen på egnede og sikre redehuller?

Det sidste spørgsmål kan vist allerede besvares med et ja. Det er ikke tilfældigt at vendehalsene lader sig nøje med dårligt beskyttede huller. En del steder er der stort set ikke andet. Og andre steder – hvor der er godt med myrer – er der slet ingen redehuller. Så det lader til at Egon Østergaard har ret når han anbefaler os at overbevise Naturstyrelsen om behovet for at opsætte vendehalskasser i myrerige områder. Men det er nok klogt at vente til vi har en større og mere sikker viden om vendehalsene i Rold Skov.

Esben Sloth Andersen (tekst og foto)

Gråmejsetur til Udholm Mose og Sandmosen den 2. juni 2016

sandmosen1.jpg

Endnu en gråmejsetur der begyndte i det fineste solskinsvejr og med varme. 9 deltagere mødtes på det aftalte mødested – Rødhusvej/Halvrimmensvej. Dagen før havde Poul Erik og Svend Erik været på forundersøgelse for at finde egnede lokaliteter, men med ret dårligt held. Vi valgte derfor at gå mod vest ad en grusvej der gik parallelt med Rødhusvej og langs et tidligere grusgravningsområde. Området var nogen steder under begyndende tilgroning af pil og tagrør, men andre steder endnu kun med græs … Læs videre

Birds of New Guinea – en anmeldelse

new-guinea-01.jpg

Birds of New Guinea. Distribution, Taxonomy and Systematics. Af Bruce M. Beehler og Thane K. Pratt. Princeton University Press, Oxford, 2016. 668 sider. Pris: £ 52.00. Ny Guinea er verdens næststørste ø, beliggende nord for Australien. Bogen omhandler øens næsten 800 arters udbredelse og systematik, bl.a. de spektakulære paradisfugle. Af de 800 arter er mere end 350 endemiske. Der findes også en field guide fra samme forlag med samme titel – ”Birds of New Guinea” – fra 2015. Men denne … Læs videre

Mini Atlaslejr

atlas1.jpg

I vinter besluttede vi to atlaskoordinatorer at afholde en mini atlaslejr i Nordjylland, da man fra projektledelsen side besluttede, at næste store atlaslejr blev placeret på Lolland. Vi fik dog bevilliget midler til at afholde en mini atlaslejr i vores landsdel. Da vi har landets største arealmæssige område, mente vi at det var vigtigt at få dækket en venstre flanke af. D. v. s. at få dækket de mange ledige kvadrater i Hanherred, primært Jammerbugt kommune. Det centrale Vendsyssel står … Læs videre

Gråmejsetur til Tolne Skov og Dvergetved

tolne2.jpg

Gråmejsetur til Tolne Skov og Dvergetved den 11. april 2016 På en fin dag med solskin fra morgen til aften mødtes vi – 22 deltagere – med Anders Østerby ved skovpavillionen i Tolne Skov. Anders, der til dagligt arbejder ved skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, havde tilbudt os en tur i Tolne Skov og omegn, et tilbud vi med glæde havde sagt ja tak til. Anders har kvadratet med Tolne Skov i Atlasprojektet, ligesom han også havde det for … Læs videre

Birds of Botswana–en anmeldelse

bootswanna-001.jpg

  Birds of Botswana Af Peter Hancock, illustreret af Ingrid Weiersbye. 398 sider, forlag: Princeton, ISBN 978-0-691-15717-7 248kr i Naturbutikken.       Denne dejlige bog dækker alle 597 arter, der er registreret i Botswana. Med over 1200 illustrationer er man virkelig dækket godt ind med denne bog. På indersiden af omslaget er der trykt et index, over de forskelige fuglefamilier, det er en dejlig hjælp til af finde rundt i bogen. Så følger lidt om landet Botswana, de forskellige … Læs videre

Bedsteforældre/forældredag med børn i Østerådalen

thumbs_Oesteraadalen_4

Vi gentager bedsteforældre/forældredagen med børn, som vi holdt for 2 år siden. Det foregår i Østerådalen lørdag den 11.juni kl. 14-16, mødested ved Infohuset, Over Kæret. Vi serverer kaffe og kage og guidede fugleoplevelser. Tilmelding til arrangementet er nødvendig til: Poul Erik Sperling pes@vildtfarmnord.dk, tlf.: 20284405 Billedet er fra sidste gang vi afholdt Bedsteforældredag.   … Læs videre

Med Gråmejserne i Rold Skov

rold1.jpg

Jamen, jamen, jamen, hvor længe kan det blive ved? Det er da fantastisk, at hver gang, næsten da, vi holder en Gråmejsetur, så viser vejret sig fra sin bedste og smukkeste side. Tirsdag den 10 maj var nok en af disse dage, hvor Rold Skov var målet for månedens tur. 22 deltagere mødte op på Rebild P. plads for at opleve hvad Gravlev ådal og Rold skov kunne byde på af oplevelser. Mine to med-guider var denne gang forhindret i … Læs videre

Dofs telt på Naturmødet har åbent

IMAG0096

Vi har åbent i DOFs telt fredag og lørdag, og kl.11.30 fortæller Mads og Amalie om, hvorfor det er så fedt at se på fugle, 18.30 taler Sigrid og Vicky om fugle i haven, kl.10 er Kim Skelmose på Lifescenen,  kl.13 er Mette Henne Hesselholdt Hansen på Learnscenen, kl.13 er Knud Flensted på Lifescenen og kl.14-16 er der fugletur med Peter Kristensen. Og endelig har DOF UNG Fed fugletur for børn og unge kl.12-13. … Læs videre

Birds of Madagascar and the Indian Ocean Islands – en anmeldelse

madagascara.jpg

Birds of Madagascar and the Indian Ocean Islands: Seychelles, Comoros, Mauritius, Reunion and Rodrigues.Af Frank Hawkins, Roger Safford og Adrian Skerrett. Illustraret af John Gale og Brian Small. Helm Field Guides. London, Christopher Helm. 429,95 kr. hos Saxo.com Birds of Madagascar er en af de gode Helm Field Guides. Den dækker ikke blot Madagascar, men også de andre øer i det tropiske, syd-vestlige Indiske Ocean, det vil sige Seychellerne, Comorerne, Mautitius, Reunion og Rodrigues – så her er muligheden for … Læs videre

Fældning af redetræ med Rød Glente og Skovskade

Glenterede_doede_unger1.jpg

Jeg har som DOF-kontaktperson i Frederikshavn Kommune indgivet en politianmeldelse til Nordjyllands Politi torsdag den 19.maj om aftenen. Jeg blev ringet op af formanden for lokalforeningen for DN i Frederikshavn, Eigil Olesen, som ønskede hjælp til en sag, hvor en landmand har fældet træer med Rød Glente- og Skovskadereder. Han var blevet kontaktet af nogle naboer, som blandt andet har taget billeder af døde glenteunger. Jeg besøgte sammen med to naboer og TV 2 Nord åstedet for fældningen af redetræer. … Læs videre

Folkemødet om Natur i Hirtshals – DOF går all in!

Naturmoedet_Hirtshals_groenneplads.jpg

Inspireret af Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors slår Hjørring Kommune den 26. – 28. maj 2016 dørene op til det første folkemøde om natur i Danmark. Naturmødet afholdes i Hirtshals, og her skal vi debattere, opleve, føle, smage og lære om naturen. Blive klogere på, hvad naturen betyder for os – og for alle de andre. Naturmødet er planlagt som en årlig folkelig, politisk og faglig event for hele Danmark med debatter, aktiviteter, uformelle samtaler og events i … Læs videre