Sydøstvendsyssel – en Gråmejsetur

Sydvestvendsyssel_Asaa_Havn_AaJForåret er så småt på vej. Der meddeles tocifrede varmegrader i de kommende dage, men mandag den 13. marts bød nu ikke helt på det. Men det var nu også først fra tirsdag de skulle komme. Og så er det nok ikke vores landsdel, der kommer op på de temperaturer.

4 til 6 graders varme holder ikke 25 kvinder og mænd hjemme på mandag den 13. marts. Hou havn var mødestedet. Hvor er nu lige det på havnen? Der er jo flere p. pladser, selv i en så lille havn, men et enkelt telefonopkald var nok til, at alle kunne samles på p. pladsen længst væk fra havneindsejlingen. Ja, så startede vi med at gå ud til havneindsejlingen, for at kigge ud over Kattegat. Herfra blev der set 600 Sortænder, 200 Edderfugle, 2 Suler, Hvinænder, 18 Rødben, 1 ung Havørn og lidt mere. Der var rigeligt med bevægelser ude over havet, men desværre meget diset, så det var svært at se tydelige kendetegn på mange af fuglene. Nogle deltagere syntes, det var lidt for meget prik-ornitologi.

Sydvestvendsyssel_Roedben_2_EJ

Så det var ok for alle at gå tilbage til bilerne og den obligatoriske formiddagskaffe, inden vi kørte nord over mod Gerå enge. Havde vi ikke bemærket det i Hou, var det i al fald tydeligt, at der var lavvande langs østkysten. Fuglene stod også her meget langt væk. Men den første gode oplevelse på stedet, fandt sted inde i baglandet, hvor en Rød Glente trak mod syd. Ellers var Gerå enge domineret af 70 Gravænder, Viber, Stor Præstekrave, masser af mågefugle samt Havørnen stående, som en silhuet langt ude på sandrevlen. Prik-ornitologi var det altså også her. Man kan sige, at besøget på dette sted, på dette tidspunkt, ikke var særligt ophidsende. Så mange faldt i snak i stedet for. Det skal der også være tid til på turene, når fuglene for de flestes vedkommende var lidt for langt væk.

Sydvestvendsyssel_frokost_Asaa_SEMEn venlig påmindelse om at komme videre opløste forsamlingen, og turen gik videre til Aså havn. I lagunen vest for havnen gjorde vi næste stop. Her var der Gråand, Pibeand og Hvinand som de vigtigste, og de var ganske tæt på. I Aså havn 6 Rødben og 3 overflyvende Traner, som måske også syntes at vejret var træls og ikke rigtig vidste, hvad de egentlig ville? Det vidste vi, for det var blevet tid til at nyde madpakkerne, inden vi tog bestemmelse om, at lade resten af turen gå mod Bolle og Try enge. Hvis der var nogen, som syntes, at vi havde set for lidt fugle på turen i løbet af formiddagen, blev oplevelsen anderledes i Bolle enge.

Her var der Sang- og Pibesvaner, som stod tæt op ad vejen syd for Rørholt, samt Viber og Stære i luften, og da vi kom længere over mod Try enge, en ung Kongeørn over området syd for Geråen. Den havde kurs mod øst, sikkert mod Hals Nørreskov. Det var dog ikke alle forundt at se Kongeørnen, og det komme man jo til at høre på i de næste minutter.

Sydvestvendsyssel_Pibe_og_Sangsvaner_AaJ

Når vi kører i kortege med mere end 10 biler i den, bliver det lidt forskelligt, hvad man ser. Det var der flere eksempler på under vejs, fx når en Spurvehøg passerer hurtigt hen over vejen foran de første par biler. Men Kongeørnen? Nåh ja , – den burde vi nok have set i fortroppen, som jeg var i.

Måske bliver der større chancer i fremtiden for at se Kongeørne i Try og Bolle enge. Det kunne jo være der, dset næste ynglepar i Nordjylland etablere sig?

Tekst: Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Aase og Erland Jensen samt tekstforfatteren

Finding Australian Birds–en anmeldelse

Finding Australian Birds. A field guide to birding locations. Tim Dolby og Rohan Clarke Csiro forlag – 600 sider pris 263 kr. På nettet + porto. ISBN 978 0 643 09766 7 Bogen omhandler fuglelokaliteterne i hele Australien. Et afsnit ” Ten tips for finding birds i Australia” er nok særligt interessant, hvis man søger en bestemt fugl. Derefter kommer der 4 afsnit, der er årstidsbestemt, det betyder at man får hjælp til at tage de rigtige steder hen, alt … Læs videre

Anmeldelse af Photo Guide to the Birds of Costa Rica

Photo guide to : BIRDS OF COSTA RICA. Skrevet af Richard Garrigues. A zone tropical publikation på 256 sider, Comstock/Cornell Paperbacks ISBN 978-1-5017-0025-5. US$ 25. Få steder i verden er der så mange fugle, i så lille et land som i Costa Rica. Mere end 900 arter er der observeret. Bogen har ikke alle 900 arter med, men imponerende 365 arter er det blevet til, og 400 billeder af fuglene, det er over 40% af fuglene og ca. 75 % … Læs videre

Ørnens Dag i Vildmoserne

  Lille Vildmose:     Det er svært at anslå hvor mange, der deltog i Ørnens Dag i Lille Vildmose. Tårnene og andre hotspots var bemandet med stedkendte og kyndige folk, som efterfølgende kunne fortælle, at de løbende havde besøg med op til 20 personer ad gangen. Dertil kom ”Kommandocentralen” på Vildmosecentret, hvor vi bød på rundstykker og kaffe, og hvor vi, takket være de indløbne meldinger, kunne dirigere de besøgende ud til lokaliteter, hvor der blev meldt ørn. En … Læs videre

Gode Atlas-fortællinger

Vi har nu taget hul på sidste hele sæson i Atlas 3. Undertegnede og Henrik M. Thomsen satser på, at vi kommer godt i mål med projektet, fordi det jo er et meget vigtigt projekt for fuglene i Danmark. Jeg har gjort mig (og mig gør stadig) mange tanker om, hvorvidt vi når målet i vores landsdel? Det ser ikke umuligt ud, men vi skal trække på alle positive kræfter, for at det kan lykkes. Vi er, som de fleste … Læs videre

Årets første tur med Rold Skov Gruppen

Lørdag den 18. februar mødtes 8 friske fuglefolk fra Rold Skov Gruppen på Siem Skovvej i den østligste del af Rold Skov, nemlig i kvadrat DD29 i Siem Skov og Ejstrup Skov. Det viste sig at være et meget spændende område, hvor vi helt sikkert nok skal se spændende arter. Vi så spor af grævling og ræv og masser af vildt. Flere steder havde Sortspætte også sat sine spor. Tænk om vi kan finde Sortspættens redehul – det kunne være … Læs videre

De unge kongeørne i Store Vildmose

  I området omkring Store Vildmose blev der fra 2009 regelmæssigt set unge kongeørne, og i 2015 var der mindst 3 forskellige fugle i området. I efteråret 2015 stod det klart, at 2 unge kongeørne havde dannet par. Ørnene var da kun 2½ år gamle, og det var usikkert, hvornår de var gamle nok til at gennemføre et yngleforløb. I februar 2016 blev der iagttaget regelmæssige parringer, og det blev konstateret, at de havde bygget rede i et sitkahegn i … Læs videre

Illustrated Checklist of the Birds of the World: Passerines – en anmeldelse

Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 2: Passerines. Af Josep del Hoyo og Nigel Collar. Lynx december 2016. 1003 sider, 12.629 fugleillustrationer og 6.649 udbredelseskort. Pris 225€. Denne imponerende og tunge bog afslutter gennemgangen af alle verdens fuglearter. Det er fantastisk, at vi nu i de to bind af ”Illustrated Checklist of the Birds of the World” (ICBW) kan få et overblik over alle fuglearternes udseende og udbredelse. Værket kan også bruges som en afkrydsningsliste for berejste … Læs videre

Fuglefrimærker

Det kan være både sjovt og lærerigt at samle på fuglefrimærker. Næsten alle verdens lande har udgivet frimærker med fugle på, så der er meget at vælge imellem, hvis man vil starte på at samle på dem. Der kan være mange grunde til at et land vil udgive frimærker med fugle på. Det kan være fugle tegnet af en bestemt kunstner, fugle fra en af deres nationalparker, truede arter fra landet, men også nogle gange for at fortælle om en … Læs videre

Generalforsamling i DOF Nordjylland 2017

Lørdag, den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole, Støvring Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Niels Eriksen blev valgt. 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden a. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 “indkomne forslag” udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 3. Bestyrelsens beretning a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos og videos. Den … Læs videre

Nu skal vi rigtig i gang med Skagen Fuglestations Venner

Kære venner Efter mere end et års usikkerheder om hvornår det store nye center i Skagen ville være færdigt til at holde indvielse, hvor også aktiviteterne for Skagen Fuglefestival og den nye forening Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) er blevet holdt hen, er det nu tiden til at løfte sløret og få aktiveret energien i Skagen. Først Fuglefestivalen: Vi gennemfører fuglefestivalen i bededagsferien – 12. til 14. maj 2017. Programmet kommer formentlig til at afspejle det kendte, men vi har været … Læs videre

Børglumkloster Skov, “Fugl” og sibirisk jernspurv

Gråmejsetur til Børglumkloster Skov og udstillingen FUGL torsdag den 19. januar 2017. Igen en super dejlig dag i selskab med ”Gråmejserne” i Nordjylland. Med spænding kørte jeg til mødestedet for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, ved Bouet, hvor vi skulle møde kl. 09.00. Jeg var der i god tid og ventede på de andre deltagere, flere og flere biler dukkede op, og vi fik hilst på hinanden, hvorefter vi kørte fra Bouet i en kortege på seks biler. Første stop … Læs videre