Skumringstur til Ulvedybet

  1 - WEBSå kom vi til uge 7 i 2019. En uge, hvor vi havde tilrettelagt en skumringstur til Ulvedybet for at give en flot skumringsoplevelse til vores deltagere. Oplevelsen bliver bedst, hvis vi kan ramme en eftermiddag/aften, hvor det er klart og stille vejr. Vi, der har prøvet det mange gange, ved, at det er forbandet koldt, hvis der bare er lidt vind i februar måned. Selv den mindste brise afkøler meget, når vi står på dæmningen og observerer fuglene. Alt for mange gange har undertegnede stået der med for lidt tøj på, og er blevet så kold, at det tager tid at blive opvarmet igen.

Vi havde på hjemmesiden meddelt, at vi meldte den konkrete dag ud om søndagen i uge 6. Den aften så vejrudsigten ud til, at onsdag blev vejrmæssigt den bedste dag til at gennemføre turen. Det blev så meddelt ud som planlagt.

Mandag i uge 7 var det skyfrit vejr. Det havde været perfekt, hvis ikke der var alt for megen vind, men det blæste temmelig meget. Tirsdag blev en gråvejrsdag med lidt regn hen ad efter middagen, så det var også godt nok, at den ikke var valgt. Så blev det onsdag. Vejrudsigten havde allerede ændret sig mandag. Nu så ud til at torsdag blev vejrmæssigt bedst. Men onsdag var valgt, så det måtte vi leve med.

  6 - WEB

Det blæste noget mere end forventet og det var absolut ikke skyfrit. Men vores deltagere er flittige til at bakke op. 26 mødte op! Efter en kort introduktion af området og det omgivende landskab, og for at give et overblik over, hvor svaner og gæs fouragerer i det sydlige Vendsyssel, gik vi op på Bjerget for at få et overblikket over selve Ulvedybet. Selv om opstigningen er under 20 meter høj, tagen det “pusten” fra de ikke helt unge deltagere.

Det meget disede vejr forringede udsigten til de fugle, der lå i Dybet, men over engene fløj et par Musvåger samt en Blå Kærhøg. Vandrefalk og Havørn så vi intet til. De ses ellers ofte i området.

Nede fra Bjerget igen, delte vi os op i 2 grupper. En gruppe tog ud mod Søenge, hvor der var set mange svaner og gæs lidt tidligere på dagen. Den anden gruppe tog til fugletårnet ved ”Perlen”.

DSC_9291Gruppen, der tog mod Søenge, stoppede dog ved Gjølvejen. Her stod en del Sangsvaner og en del gæs. Grågæs, en enkelt Blisgås, samt en lille gruppe Kortnæbbede Gæs. Et kig modsat ind over østlige del af Ulvedybet afslørede, at der lå der mere end 2000 Pibeænder, nogle Gråænder, en Spidsand, en enkelt Bramgås, samt en Sølvhejre som de mest bemærkede fugle. Vi opgav at køre videre mod Søenge, da skyerne blev mere tætte og mørke. Vi vendte derfor om. Fra den sidst bil, der kørte tilbage, så vi pludselig en stor ”mørk sky” langt ude. Der var måske op mod tusinde fugle. Det kunne være Kortnæbbede Gæs, men de gik ned igen. En mindre flok Bramgæs trak forbi lige efter.

På vej over dæmningen sås allerede de første flokke af Hvinænder og Skalleslugere trække ind til overnatning. Flere deltagere gjorde straks holdt for at iagttage indflyvningen. Mon de folk, der opholdt sig i tårnet, var klar over dette? Så en stafet kørte til tårnet og gav beske om det.

DSC_9611a

I tårnet var der rigtig hygge med kaffe og kage, mens man stod og iagttog fuglene i den vestlig del af Dybet. Her blev der også observeret en Sølvhejre samt end del rastende Pibeænder og Gråænder. Der blev også set 30-40 rastende/overflyvende Stor Regnspover, Stor Skalleslugere samt nogle Fiskehejrer. Ude på fjorden var der bevægelser af en større flok (3-400) Lysbuget Knortegæs. På vej ud til fugletårnet blev der set 3-4 Lille Skalleslugere og 20 Blishøns, der hvor rørskoven begynder.

Begge grupper samlede sig efterhånden på vigepladserne ude på dæmningen, hvorfra vi kunne overvære de mange flokke på 5-50 Hvinænder søge ind til natterast i Ulvedybet. Ind imellem havde de følgeskab af Stor og Toppet Skalleslugere. Ude fra fjorden kunne vi høre en større flok rastende Pibeænder, og en flok på omkring 60 Bramgæs trak også ind i Dybet.

  10 - WEBMens vi opholdt os på dæmningen og havde okkuperet flere vigepladser, var der et par gange optræk til panik, når andre biler skulle passere os. Men det lykkedes at få alle ledt forbi uden nogen fik skrammer, så i stedet for sure miner blev der kun udvekslet smil og vink.

Efterhånden blev det så mørkt at de fleste sagde farvel. Men oplevelsen var “hjemme”, kan man sige, selv om vejret ikke var det, vi havde håbet og ønsket. Til gengæld var det en anderledes oplevelse at opleve indtrækket i det mørke vejr.

Efterskrift: Fredag den 15 blev vejret perfekt til oplevelsen. Henrik Christoffersen og jeg, Svend Erik, tog ud på dæmningen for at danne os et mere præcist billede af, hvor mange fugle der er i uge 7 bevæger sig i skumringstiden. Vi var der fra kl. 16 til 18,20. Følgende tal kom vi op på: Hvinand 3000, Stor Skallesluger 500, Canadagås 1000, Kortnæbet Gås mindst 1000, Sangsvane 60, Grågæs (som vi kun kunne høre), flere hundrede Sølvmåger og så en del andearter, som fløj frem og tilbage over dæmningen.

Vi håber, vi har inspireret jer der deltog i onsdags til at tage der ud igen og få en sådan oplevelse i godt vejr.

  2 - WEB     4 - WEB      8 - WEB

  9 - WEB    13 - WEB  DSC_9595 a

Tekst: Tcherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Jan Skriver og Svend Erik Mikkelsen

Skumringstur til Ulvedybet

Hej Alle Vi er nået til uge 7 og jeg har lige tjekket vejret for ugen. Det ser fornuftigt ud onsdag den 13/2, så det er dagen for turen til Ulvedybet, for at se på skumringstrækkende fugle. Vi mødes enten i Bouet kl 14.30 eller ved Bjerget kl 15.00. Selv om det er mildt og ikke megen vind, så er det koldt, når vi stiller op på dæmningen. Tag godt med tøj med til turen. Inden skumringstrækket begynder, kører vi … Læs videre

Årsberetning for 2018 – DOF Nordjylland

DOF Nordjylland afholder generalforsamling, lørdag den 2. februar, kl. 11.00 på Knivholt Hovedgård i Frederikshavn.  Dagsorden er optrykt andetsteds på denne hjemmeside, men nu foreligger årsberetningen. Selvom det kun er medlemmer af DOF, der har adgang til generalforsamlingen, synes vi at alle skal have mulighed for at læse beretningen. Du kan hente årsberetningen: Beretning for 2018 Med venlig hilsen, På bestyrelsens vegne Peter Lund Kristensen – formand     “Det er tyst herude, kun med sagte pik på rude melder sig … Læs videre

Southern Portugal – en boganmeldelse

Southern Portugal. From Lisbon to the Algarve. En bog af Kees Woutersen and Dirk Hilbers. Crossbill Guides, 256 sider. Set til kr.: 299 i Naturbutikken. Crossbill Guides har udgivet en bog benævnt Southern Portugal, med undertitlen From Lisbon to the Algarve. Portugal er et overset land, når det gælder naturoplevelser. De fleste søger til storebror Spanien. Set fra en fuglekiggers synspunkt er hele Portugal et besøg værd. Mange kender til Extremadura og Pyrenæerne, men kun få har hørt om Alentejo. … Læs videre

GråmejserNordtur til Als Odde, og Gråmejserne i Nordjyske.

Vi tog hul på en ny sæson den 14. januar 2019 med en tur til Als Odde ved udløbet af Mariager Fjord. 16 deltagere mødtes på en morgen med en del blæsevejr og kunne konstatere, at der var ret højvandet efter endnu et natligt stormvejr. Der var derfor ikke mange vadefugle at se. Dog stod der 20-25 Stor Regnspover og skuttede sig i vinden, og vi så en flok på 50-60 ryler, vel sagtens Alm. Ryler, der fløj ud af … Læs videre

Lydløse jægere – en anmeldelse

Lydløse jægere. Mødet med Danmarks ugler. Af Klaus Dichmann & Patrik Olofsson. Kbh., Gyldendal, 2018. 223 sider. Pris: Kr. 299,95. Ugler – lydløse, fascinerende og fåtallige. Hvor mange ugler ser eller hører DU i løbet af et år? Klaus Dichmann er bl.a. medlem af DOF´s uglegruppe og projektleder i DOF´s ”Projekt slørugle”. Patrik Olofsson er naturfotograf, forfatter og har lavet naturprogrammer til svensk tv. Bogen beskriver de syv danske uglearter: stor hornugle, kirkeugle, natugle, mosehornugle, slørugle, skovhornugle og perleugle. Desuden … Læs videre

Ulveland -Danmark? IKKE FLERE BILLETTER!!!

Mark Desholm, Chef for Naturfaglig Afdeling i DOF kommer ons. 23/1 kl. 16.30, for at gøre os klogere på ulven. Foredraget foregår på Skagen Fuglestation, Det Grå Fyr, 9990 Skagen. Ulven er vendt tilbage til vort land og det har skabt megen debat, glæde og bekymring blandt danskerne. Ulven var engang et almindeligt dyr i den danske natur, men hvad er ulven egentlig for et dyr? Hvilke ulvekonflikter vil vi kunne forvente at skulle løse i fremtidens ulveland – Danmark? … Læs videre

Bevar Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager!

Støttearrangement – Bevar Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager! Søndag, den 20.1.2019, kl. 10 afholder DN-Aalborg en event i Hammer Bakker som støtte til den lovbestemte ret DN har til at rejse fredninger i Danmark. Dansk Folkeparti (DF) har fremsat et lovforslag om, at DN kun kan fremsætte forslag til fredninger sammen med enten en kommune eller staten. Tilsvarende events vil foregå over hele landet. Mødested bliver i Hammer Bakker, der hvor Gennem Bakkerne bliver til grusvej og samtidig … Læs videre

Endelig dagsorden til generalforsamling i DOF Nordjylland

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen inden for den i Vedtægternes §4,stk.3 fastsatte frist. Endelig dagsorden ser derfor ud som nedenstående:

Der indkaldes til generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag den 2. februar 2019, kl. 11.00 på Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180, 9900 Fredrikshavn. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være lidt frokost, hvorefter der tilbydes en lille fugletur i de nærmeste omgivelser.

Endelig Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
8. Eventuelt

Kun medlemmer af DOF har adgang til generalforsamlingen, og vi håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen

Peter Lund Kristensen
(Formand)

Nyt spændende forårsprogram 2019 fra GråmejserNord

Gråmejserne har skiftet navn til GråmejserNord, da der har været nogle navnesammenfald med grupper i andre lokalafdelinger.Det har givet nogle forviklinger. Men det er stadig den gode gamle og aktive gruppe bestående af Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen, som tager det store slæb med at stable arrangementer og ture på benene til glæde for pensionister og andre “arbejdsfrie” indvider. Og i det kommente forår virker det som om, at de – om muligt – har overgået … Læs videre

Pattedyr i Norden–en boganmeldelse

Pattedyr i Norden af Jan Kjærgård Jensen og Ole Frank Jørgensen. Gyldendal, 2017. 348 sider, illustreret. 349 kr. i Naturbutikken. Bogens formål er at give brugeren adgang til at finde navnet på et bestemt dyr, så de første 83 sider er en meget anvendelig bestemmelsesnøgle, først med en hovednøgle, hvor man igennem en række valg ( til lands, til vands eller i luften, størrelse, form, snude m.m.) ledes frem til grupper og arter. Fugle er desværre ikke med. Efter hovednøglen … Læs videre

Der er brug for punkttællere!

Kære fugle og naturinteresserede Atlas feltarbejdet er for længst et overstået kapitel i denne omgang. Men overvågninger af fuglelivet i naturen er stadig et vigtigt emne, så derfor skriver vi til jer igen, med en opfordring til stadig at være aktiv tæller i felten. Der er rygter fra vores hovedorganisation om, at man gerne vil have gang i et nyt optællings/registrerings program, men det lader vente på sig. Der behov for at der tælles og registreres fugle i en større … Læs videre