Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordjylland den 13. februar 2021

IMG_2846

FRA BESTYRELSEN I DOF NORDJYLLAND

Den årlige Generalforsamling, der skulle være afholdt i salen på Hjørring Bibliotek, vil i 2021 foregå pr. mail.

Vi har måttet kigge frem i tiden og allerede nu afgøre, hvorvidt vi med de Corona-retningslinjer, vi arbejder under og forventer kommer, kunne gøre mødet fysisk. Bestyrelsen blev enig om at gennemføre generalforsamlingen digitalt via e-mail. Denne metode blev anvendt ved DOFs Repræsentantskabsmøde i foråret 2020, og flere af DOFs lokalafdelinger har også besluttet at bruge e-mailmodellen til dette forårs generalforsamlinger. Metoden er godkendt af DOF centralt.

Proceduren vil være følgende:

1. Du skal være medlem af DOF og tilhørende DOF Nordjyllands lokalafdeling for at deltage

2. Ønsker du at deltage på Generalforsamlingen, sender du en e-mail om dette til DOF Nordjyllands formand Peter Lund Kristensen på tilmelding@dofnord.dk. Tilmelding skal indeholde dit navn, kontaktoplysninger og e-mailadresse. Tilmeldinger bliver tjekket med DOFs medlemskartotek.

2. Tilmeldingen skal være formanden i hænde 8 dage før selve generalforsamlingen. Det vil sige senest d. 5. februar 2021.

3. Efter tilmelding modtager du den 6.1.2021 en mail, der indeholder: link til Formandens årsberetning, regnskab og budget. Liste med medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er på valg i 2021. Der er forslag til revisor og forslag til medlemmer til repræsentantskabet. Udover dette udsendes med e-mailen også forslag modtaget fra medlemmerne. Der vedlægges en stemmeseddel, som skal returneres.

4. Senest kl.16.00 på dagen for Generalforsamlingen d. 13. februar 2021 skal tilmeldte medlemmer have returneret deres afgivne stemmer.

5. Niels Eriksen, som plejer at være vores dirigent, opgør derefter afstemningsresultaterne, og arrangørerne (bestyrelsen i DOF Nordjylland) udsender dem til deltagerne – og offentliggør det siden i et referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden.

Ønsker du opstilling til bestyrelsen evt. som suppleant eller opstilling til repræsentantskabet evt. som suppleant, så skal du ifølge vedtægternes § 4 stk. 5 indsende dit ønske, underskrevet af mindst 5 stillere, som alle skal være medlem af DOF Nordjylland. Opstillingen skal være os i hænde senest d. 30. januar 2021.

Ønsker du at stille forslag til vedtagelse på Generalforsamlingen jvnf. Vedtægternes §4, stk.2. pkt.8, skal vi have det skriftligt senest 23.1.2021.

Vigtige deadlines:

Forslag fra medlemmer til vedtagelse på generalforsamlingen: 23.1.2021
Forslag til kandidater (og suppleanter) til Bestyrelsen: 30.1.2021
Forslag til kandidater til DOF Nordjyllands Repræsentantskabsmedlemmer: 30.1.2021
Endelig tilmelding til e-mail Generalforsamling: 5.2.2021
Returnering af stemmeseddel senest: 13.2.2021, kl. 16.00

Link til Vedtægterne for DOF Nordjylland

Vi håber på denne måde at kunne gennemføre vores årlige Generalforsamling uden forsinkelse. Det er rigtig vigtigt at kunne starte året med et mandat fra medlemmerne og eventuelt med nye og friske kræfter i bestyrelsen.

Vi ved godt, at ingenting rigtig kan måle sig med de sociale værdier, der ligger i at mødes fysisk, se hinanden og snakke sammen. Men sådan må det være, indtil Coronasituationen ændrer sig.

Vi ser frem til at modtage jeres tilmeldinger.

 

Foreløbig Dagsorden til Generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag den 13. februar 2021 Generalforsamlingen foregår digitalt – dvs. på e-mail.

Dagsordenen følger vedtægterne for DOF Nordjylland:

1. Valg af dirigent – udgår: dirigenten får i denne situation funktion som stemmeoptæller.

2. Beretning om lokalafdelingens virke (fremsendes til tilmeldte sammen med stemmeseddel)

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2020 til godkendelse (fremsendes til tilmeldte sammen med stemmeseddel)

4. Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse (fremsendes til tilmeldte sammen med stemmeseddel)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Bestyrelsen genopstiller følgende til medlemmer af bestyrelsen: Peter Lund Kristensen, Gitte Holm, Morten Johansen og Gustav Urth. Endvidere opstiller bestyrelsen Magnus Houen Lauritsen fra Sindal. Bestyrelsen genopstiller Claus Midtgaard som suppleant til bestyrelsen.
Ulla Bryanne og Børge Søndergård ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen

6. Valg af revisor – Niels Eriksen genopstiller.

7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år). Generalforsamlingen udpeger 3 fra DOF Nordjylland til DOFs Repræsentantskab for perioden primo 2021 til ultimo 2022. Bestyrelsen indstiller Peter Lund Kristensen, Gitte Holm og Anni Guldberg Madsen. Den til en hver tid valgte formand for DOF Nordjylland skal i følge vedtægterne indtage den ene af de tre pladser. Skulle Peter Lund Kristensen ikke blive genvalgt til formand, rykker Anni Guldberg Madsen ud som 1. suppleant til Repræsentantskabet.

8. Forslag fra medlemmerne (fremsendes til tilmeldte sammen med stemmeseddel)

9. Eventuelt (kan ikke gennemføres via e-mail – udgår!)

TILMELDING:

til formand Peter Lund Kristensen på tilmelding@dofnord.dk,senest 5. februar 2021

KONTAKT: Peter Lund Kristensen, 21 46 10 81.

Opdateret generel coronavirus (COVID-19) beredskabsplan pr. 6.1.2021

  Generel coronavirus (COVID-19) beredskabsplan for hele DOF, gældende fra 6. januar 2021 til foreløbig 28. februar. Frem til 17. januar 2021 gælder skærpede tiltag for hele landet. Det anbefales derfor at begrænse social kontakt blandt fuglevenner mest mulig. Regeringen forventer i øvrigt, at det kan blive nødvendigt at forlænge de gældende restriktioner. Fra 6. januar 2021 skal DOFs lokalafdelinger, fuglestationer, seniorgrupper, udvalg mv. i hele landet overholde forsamlingsforbuddet med max. 5 personer sammen. Hold afstand på to meter fra … Læs videre

Birds of Kruger National Park – en anmeldelse

Birds of Kruger National Park af Keith Barnes og Ken Behrens, 225, sider 2017. WildGuides Ltd. Denne velillustrerede fuglebog er målrettet fuglekiggere, som har planer om at besøge Kruger National Park eller det nærliggende sydlige Afrika. Forlaget har en tilsvarende bog, der omfatter parkens pattedyr, krybdyr og padder. Bogen er illustreret med særdeles gode fotos. Der er ikke markering af kendetegn på fotos, men der er udførlige beskrivelser af kendetegn, opførsel og krav til habitat i teksten og ind imellem … Læs videre

En mørk aften – med masser af lys

Gråmejsegruppen valgte at deltage i det store landsprojekt “Nat i naturen/vores natur!”, som DR, DN samt DOF med flere stod bag. Vores emne hed: Hvad kan jeg høre og se i nattemørke. Stedet vi afviklede det, var i Ulvedybet med Bjerget som udgangspunkt. 40 tilmeldte sig til oplevelsen, men det var kun godt 30 der deltog. Det må siges at være synd for dem, som ikke kunne komme, for det var en perfekt aften til at opleve lys og mørke. … Læs videre

GråmejserNordtur – Hanstholm i Regnvejr.

Turen gik denne gang vestpå til området omkring Hanstholm den 8. oktober. Vi var 19 (med 11 biler), der deltog, og vi fik en fin tur, selvom den ikke blev helt som annonceret. Der var lagt op til regn fra sidst på formiddagen, og det holdt stik. Så i stedet for at besøge området ved Klitmøller og Nors, blev vi i Hanstholm området. Fyret 8.30 – 10.00 Vi startede i stille, gråt vejr ved Fyret kl. 8.30, hvor Jens Jørgen … Læs videre

Efterårs-GråmejserNordtur til Als Odde, Mariager Fjord og Havnø

I Region Nordjyllands sydøstlige afkrog, Als Odde, var der indbudt til gråmejsetur i efterårets første måned. Vejret var efterårsagtigt, dog til den lune side, men alligevel mødte 22 deltagere op denne dag, – tirsdag den 8. september. Mange deltagere har været trofaste igennem mange år. Nogle er relativ nye deltagere, som måske er på vej til at være stabile deltagere, og på denne tur var der to helt nye, som ikke har været med før. Velkommen til jer og velkommen … Læs videre

GråmejserNord på Læsøtur

GråmejserNord afholdt “efterårstur” på Læsø fra mandag den 17. til onsdag den 19 august 2020. Da det var lidt forskelligt, hvornår folk kom til øen, var det aftalt, at vi skulle mødes kl 10.00 på campingpladsen i Vesterø, hvor vi skulle bo. De fleste af os skulle bo i campinghytter, der viste sig at være ren luksus. Mandag 17/8 Kl 10.00 kørte 20 Gråmejser i 7 biler til den første lokalitet, der var på den sydvestlige ende af øen, på … Læs videre

DM i Hjemmebirding 2020

Der er vel næppe noget der ligger mere ligetil, efter et forår hjemsendt og indespærret i coronaens-navn, end at starte DM i hjemmebirding. Konceptet er kendt fra Sverige, og herfra har vi forsøgt at samlet lidt inspiration. Konkurrencen løber af stablen lørdag den 12. september fra klokken 00:00 – 16:00. Regler: Reglerne er meget simple, alle medlemmer af Club300.dk og Dansk Ornitologisk Forening kan deltage, men man skal være tilmeldt for at deltage. Tilmelding sker ved at skrive, at man … Læs videre

HEDEN – en anmeldelse

Heden – en bog om de danske heder. Af Hans Jørgen Degn, Aarhus Universitetsforlag, 2019, 272 sider, illustreret. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fond. Hans Jørgen Degn giver, med denne store flotte og illustrative bog, konklusioner og inspirationer til brug for drøftelser om udvikling og beskyttelse af de danske heder. Drøftelser med henblik på fredning af heden contra pleje og bevarelse af heden. Bogen giver inspiration til alle interesserede, til myndigheder og flere organisationer om at igangsætte en … Læs videre

Rise Skov og Skindbjerglund – fri, vild og urørt natur!

Der er endelig kommet et større politisk fokus på skovenes natur i Danmark. Den forrige blå regering udlagde 10.200 ha af statens skove til urørt skov, hvilket vil bringe det samlede areal op på 22.800 ha. I sig selv en god og vigtig udvikling, da urørt skov er det mest artsrige natur, vi har. Problemet med aftalen var bare, at der ville gå rigtig mange år – helt frem til 2065 – inden den kommercielle skovhugst i de kommende urørte … Læs videre

Gulls simplified – en anmeldelse

Gulls simplified. A comparative approach to identification. Af Pete Dunne og Kevin T.Karlson. Princeton University Press, 2019. Vi har fremragende bøger om måger, blandt andet Klaus Malling Olsens Gulls of the world. Men denne bog har en anden tilgang til mågerne, og hvis man altid har syntes, at mågeidentifikation var vildt besværligt, er den en virkelig stor hjælp. Det skal lige siges allerførst, at det drejer sig om måger i USA, og at denne bog omhandler 25 måger, hvor Klaus … Læs videre

Redekasser til salg i Fuglebiblioteket

Efter corona-nedlukning af alting har vi nu et lager af redekasser i fuglebiblioteket. Vi vil meget gerne sælge nogen af dem, så vi kan få penge til ny bøger. Stærekassen koster 60 kr., de andre 50 kr. stykket. På billederne kan du se dels kasser til spurv-rødstjert-musvit, dels til Stær-blåmejse-rødhals. Desuden laver vi redekasser på bestilling til tårnfalk og ugler for 250 kr. stykket , og Henrik kan også på bestilling lave kasser til allike, mursejler, træløber, spætmejse med mere. … Læs videre